Przykładowe fotografie materiałów budowlanych oraz elementów wykończenia wnętrz.

Fotografie okazują detale materiałów oraz przedstawienie produktów na tle zrealizowanych inwestycji.